Alapítvány/Tájház

Ha lassan egy évtizedes együttműködésünk legjelentősebb állomásait szeretnénk kiemelni, bizonyára a Miszláról szóló könyveket, Miszla honlapját illetőleg a helytörténeti gyűjteményt említenénk.  Az utat, hogy önzetlenül, szívvel-lélekkel munkálkodjunk e kicsiny faluért, külön-külön magunk választottuk, s miután találkoztunk, együtt folytattuk. Végigjárnunk is közös erővel kell.  Úgy látszik, ezt Ránk osztotta a sors. A miszlai tájház, szívünk régi vágya, közös utunk legnagyobb, legszebb erőpróbája lehet. A falu kellős közepén elhelyezkedő parasztházat közösen vettük meg 2014 nyarán azzal a céllal, hogy azt a falu rendelkezésére bocsátva tájházzá alakítsuk. Ezzel eljött az ideje annak is, hogy eddigi tevékenykedésünket  úgymond intézményesítsük. Kezdeményezésünkre jött létre 2014 decemberében a Miszla Helytörténeti és Értékőrző Alapítvány, amelynek Kuratóriumában tevékenykedve megálmodhatjuk Miszla tájházát, berendezhetjük és élettel tölthetjük meg azt, ezzel is öregbítve Miszla nevét. Kérjük, támogassák céljainkat!

Nagy Istvánné és Németh Ferenc

Miszla leendő tájházának épülete a 20. század elején épülhetett. Az eredetileg háromosztatú házhoz istálló, pajta, kamra, ólak csatlakoznak. A vertfalu ház ollóágasos, szelemenes tetőszékkel épült, amelynek héjazata nád.   A födém viklis, szalmapólyás.  Az épület padlózata egy helyiség kivételével szintén eredeti, döngölt föld.  A parasztház  nemcsak népi építészeti értékű, de  magán hordozza a népi építészet táji jellegzetességeit is. Az épület alkalmas arra, hogy a helyben gyűjtött és megőrzött tárgyakkal megjelenítse Miszla hagyományos tárgyi kultúráját, berendezésével reprezentálja a településen élők életmódját, lakáskultúráját egy meghatározott időszakra és társadalmi helyzetre vonatkozóan.


MISZLA HELYTÖRTÉNETI ÉS ÉRTÉKŐRZŐ ALAPÍTVÁNY

Székhely: 7065 Miszla, Kis u. 255.
Számlaszám: 11746029-20027454
Adószám: 18627703-1-17
Elérhetőség: nagyine13@gmail.com, 30 287 4175 

 

 ALAPÍTÓ OKIRAT
(Kivonat az Alapítvány létesítő okiratából)


ALAPÍTVÁNYI ESEMÉNYEK

Leendő tájház állagmegóvó, felújító munkálatai (2015 márciusától)

Fotók a tájházi munkálatokról

 


Az alapítvány a miszlai tájház létrehozását, működtetését tűzte ki legfőbb célul, Babits Mihály szavainak szellemében: “ Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”  Most egy új szállal,  a Miszla néprajzi múltját összegyűjtő és bemutató tájházzal próbálunk a jövőbe kapaszkodni a már meglevő helytörténeti gyűjtemény mellett. Amíg a tájház kapuit szélesre tárhatjuk a látogatók előtt, addig még nagyon sok a teendő. Forrásaink pedig végesek. Megkezdtük az állagmegóvó munkálatokat és folytatni is szeretnénk.

ÖRÖMMEL FOGADUNK MINDEN SEGÍTSÉGET, AKÁR PÉNZBELI, AKÁR TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁST!

 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

MUNKÁLATOK

Az istálló külső, hátsó falának javítása, teljes újra vakolása   KÉSZ
Vakolatjavítás a lakóház külső, hátsó falán    KÉSZ
Az istállón az ereszalja bedeszkázása    KÉSZ
Az istállón az ereszalja  deszkáinak lefestése   KÉSZ
Az istállóra csatorna felhelyezése   KÉSZ
A ház háta mögött  vízelvezető árok kialakítása
Az istállón és a melléképületeken a tetőlécek, szükség esetén a gerendák cseréje
Az istállón és  a melléképületeken  cserepek cseréje
A lakóház tetejének részleges nádazása KÉSZ
A kissé megdőlt tetőszerkezet biztonságos rögzítése  KÉSZ
A veszélyessé vált kémény lebontása KÉSZ
Az oromfal bedeszkázása KÉSZ
A ház homlokzatának teljes újra vakolása KÉSZ
A házban a villanyvezetékek cseréje  RÉSZBEN KÉSZ
A lakószobák vakolatának javítása  KÉSZ
A gáder vakolatának javítása KÉSZ
Külső, udvari világítás, valamint az istálló és a melléképületek világításának megoldása
A szobák, a gáder, a lakóház külső falainak meszelése
A külső-belső nyílászárók festése RÉSZBEN KÉSZ
A ház mellett téglajárda lerakása RÉSZBEN KÉSZ
A gáderhoz téglalépcső építése
Az istálló  és a melléképületek külső- belső falainak javítása
Az istállóban támfal,  tartópillér építése KÉSZ
Az istálló és a melléképületek külső-belső falainak meszelése
Az istállóra és a melléképületekre új, de az eredetit követő nyílászárók készíttetése
Az udvar rendbetétele, parkosítása, néhány asztal és pad elhelyezése
Az oldalsó kerítés javítása, új oszlopok, a drót cseréje
Az utcafrontra új deszkakerítés építése.

A munkájukkal, pénzadománnyal, vagy egyéb módon segítségünkre voltak eddig:

Andrási Lajos, Baksa János, Baksa Jánosné, Balaskó Béla, Bodor István, Bodor Istvánné, Boza Ferenc,  Csécs László, Csikós József,  Fodor László, Garan Emese, Garan István, Győri István, Győri Zoltán, Hajdu János,  Horváth Józsefné, Kardos János, Kránicz Sándor,  Molnár József, Nagy István, id. Németh Ferenc, Tulok Sándor, Takács Zoltán, Dr. Závoti József, Harsányi István és neje, Mező Erzsébet, Sinovics Istvánné, Ocsovai László ,Urbán Zoltánné Németh Teréz, Nagy Erzsébet, Bács Gáborné Nagy Ilona,  Kardos István, Szűcs József, Nagy Rudolfné, Nagy Ferenc, Dákó Ferenc, Bodor Jánosné, Berengyán Károly, Hermann Ferenc, Szabóné Kecskeméti Mária, Molnár József, Kaszás István, Dr. Martin József, Martin István


 

 

  

 

TÁJHÁZ

Elszármazottak

találkozója

2018. június 9.
 

Fotóinkból

miszla-ma_17 legi_23