Galagonya Tájház

GALAGONYA TÁJHÁZ

 

A falu tájházaként kiválasztott épület az 1900-as évek elején épült, magán hordozza az e vidékre jellemző népi építészet jellegzetességeit. Mint népi építészeti emlék, helyi védettséget élvez. Az eredetileg háromhelyiséges (szoba- konyha-szoba) ház később bővült egy kamrával, valamint az istállóval és a többi gazdasági épülettel. Az istálló a soros építkezési módot folytatva a ház toldásába került, a többi kisebb gazdasági helyiség az istálló oldalába, a házra merőlegesen épült, így az épületegyüttes L alakot mutat. Miszla jellegzetes partlakásos település. A gazdasági épületek itt is partnak, löszfalnak támaszkodnak. A gazdasági épületek sorrendje: istálló (tetején a felső utcáról nyíló szénapadlás), pajta, kamra (1), kamra (2) benne kemence, füstölő, innét nyílt a pince is, amit már befalaztak, valamint egy téglaépítésű helyiség, toldás. A melléképület-együttes előtt nyitott féltető fut, amelyet két falazott oszlop tart.

A lakóház oldaltornácos, két végén végoszlopos. A két külön bejárat a gáderra nyílik, köztük a padlásfeljáró ajtaja szintén a gáderra nyíló. A parasztház épülete vertfalu (tömésfalu). A melléképületek falazata vegyes (tömésfal, tégla). A ház padlózata a benyílót kivéve döngölt föld. Az istálló aljzata eredeti tégla, a többi gazdasági helyiség padlózata szintén döngölt föld. A ház tetőszéke ollóágasos tartószerkezetű, szelemenes. Az ollószárakat szétcsúszás ellen kakasülő-szerűen becsapolt gerendák védik. Az épületegyüttes teteje kétsíkú nyeregtető, amely háromszögű orommal zárul. Az orom vályogberakással készült eredetileg, a faoromzat egy másik miszlai ház mintájára újonnan készült. A tető héjazata a lakóháznál nád, a gazdasági épületeknél cserép. A ház és a melléképületek egyaránt viklis (szalmapólyás) födémmel készültek az istálló kivételével, ahol eredeti a deszkafödém. A főbejáraton eredetileg kétrétegű, belül egyszárnyú üveges ajtó, kívül egyszárnyú tömör ajtó volt. Utóbbi már hiányzik. A belső ajtók egyszárnyúak, felül üvegezettek. A házon 5 db 6 ablakszemes ablak található, szintén eredetiek. Az utcafronti ablakokra új zsaluk készültek. A ház előtt futó deszkakerítés szintén új.

A ház egykori lakói voltak Bölcsföldi József és felesége Lázár Zsófia. Leányuk, Bölcsföldi Erzsébet 1940-ben ment férjhez Bucsli Ádámhoz. Ebben a házban  született gyermekük, Bucsli Erzsébet. A két generáció együtt lakta a házat az 1940-es években.  Bucsli Ádám kőművesként dolgozott, ő végezte el a házon a bővítéseket (melléképületek, előtető). Bucsli Ádám a hívek közreműködésével vállalta el a kis evangélikus templom felépítését. Munkájáért a templom szomszédságában egy telket kapott, itt építette fel saját manzárdtetős házát. Családjával 1953-ban költözött el innét az új házba. Az öreg szülők halálukig ebben a házban maradtak.  Ezt követően az új tulajdonosok, Sinovics István és felesége Szabó Erzsébet lettek. Itt éltek együtt 2013-ig, Sinovics István haláláig. Sinovics Istvánné Szabó Erzsébet 2014-ben adta el a házat, amikor is a Miszla Helytörténeti és Értékőrző Alapítvány kezelésébe került azzal a céllal, hogy abban Miszla tájházát létrehozzák.

A tájház szobáinak berendezése a 20. század első felébe kalauzolja a látogatót.  Időmetszetnek az 1930-1940-es éveket választottuk, amikor is a fent említett idős szülők, a fiatal házaspár és kisgyermekük lakta a házat.   Az utcafrontra, illetve az udvarra is ablakkal tekintő tisztaszoba mindig az újabb keletű bútoroknak volt a tárolóhelye, melynek darabjai reprezentációs célokat is szolgáltak. A szoba berendezése már a polgári ízlés irányába halad. Az ágyak a hosszanti fal közepére, egymás mellé kerültek. Az asztal és a székek az ablakok elé a bal oldali sarokba, a szekrények a bejárattól balra állnak egymás mellett. Az első szoba berendezése a fiatalabb generáció változtatásra kész, újításokat szorgalmazó életvitelét képviseli. A hátsó szoba sarkos elrendezése már autentikusabb. A jobb oldali sarokba, az ablakok elé került a sarokpad. Elé az asztal, mellé a szék. A szemközti falon a kászli és az ágy lett elhelyezve. A szoba berendezése az idősebb generáció hagyományőrzését, a régihez, a megszokotthoz való ragaszkodást, az élet lelassult ritmusát tükrözi.


MISZLA HELYTÖRTÉNETI ÉS ÉRTÉKŐRZŐ ALAPÍTVÁNY

Székhely: 7065 Miszla, Kis u. 255.
Számlaszám: 11746029-20027454
Adószám: 18627703-1-17
Elérhetőség: nagyine13@gmail.com, 30 287 4175 

 


ALAPÍTVÁNYI ESEMÉNYEK

Miszla Község Önkormányzatával közösen szerveztük a HAZAHÍV A HARANGSZÓ elnevezésű hagyományőrző rendezvényt, összekötve az elszármazottak találkozójával.  A rendezvény megvalósításához pályázati támogatás is társult, az 1000 fő alatti települések kulturális alapellátását segítve.

Képtalálat a következőre: „emet nka logo”  Képtalálat a következőre: „emet nka logo”

 

Leendő tájház állagmegóvó, felújító munkálatai (2015 márciusától)

Fotók a tájházi munkálatokról


Az alapítvány a miszlai tájház létrehozását, működtetését tűzte ki legfőbb célul, Babits Mihály szavainak szellemében: “ Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”  Most egy új szállal,  a Miszla néprajzi múltját összegyűjtő és bemutató tájházzal próbálunk a jövőbe kapaszkodni a már meglevő helytörténeti gyűjtemény mellett. Amíg a tájház kapuit szélesre tárhatjuk a látogatók előtt, addig még nagyon sok a teendő. Forrásaink pedig végesek. Megkezdtük az állagmegóvó munkálatokat és folytatni is szeretnénk.

ÖRÖMMEL FOGADUNK MINDEN SEGÍTSÉGET, AKÁR PÉNZBELI, AKÁR TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁST!

 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

MUNKÁLATOK

Az istálló külső, hátsó falának javítása, teljes újra vakolása   KÉSZ
Vakolatjavítás a lakóház külső, hátsó falán    KÉSZ
Az istállón az ereszalja bedeszkázása    KÉSZ
Az istállón az ereszalja  deszkáinak lefestése   KÉSZ
Az istállóra csatorna felhelyezése   KÉSZ
A ház háta mögött  vízelvezető árok kialakítása
Az istállón és a melléképületeken a tetőlécek, szükség esetén a gerendák cseréje
Az istállón és  a melléképületeken  cserepek cseréje
A lakóház tetejének részleges nádazása KÉSZ
A kissé megdőlt tetőszerkezet biztonságos rögzítése  KÉSZ
A veszélyessé vált kémény lebontása KÉSZ
Az oromfal bedeszkázása KÉSZ
A ház homlokzatának teljes újra vakolása KÉSZ
A házban a villanyvezetékek cseréje  RÉSZBEN KÉSZ
A lakószobák vakolatának javítása  KÉSZ
A gáder vakolatának javítása KÉSZ
Külső, udvari világítás, valamint az istálló és a melléképületek világításának megoldása
A szobák, a gáder, a lakóház külső falainak meszelése
A külső-belső nyílászárók festése RÉSZBEN KÉSZ
A ház mellett téglajárda lerakása RÉSZBEN KÉSZ
A gáderhoz téglalépcső építése
Az istálló  és a melléképületek külső- belső falainak javítása
Az istállóban támfal,  tartópillér építése KÉSZ
Az istálló és a melléképületek külső-belső falainak meszelése
Az istállóra és a melléképületekre új, de az eredetit követő nyílászárók készíttetése
Az udvar rendbetétele, parkosítása, néhány asztal és pad elhelyezése
Az oldalsó kerítés javítása, új oszlopok, a drót cseréje
Az utcafrontra új deszkakerítés építése. KÉSZ

 


 

 

  

 

TÁJHÁZ

Galagonya Tájház

Miszla, Kis u. 255.

Látogatható előzetes bejelentkezéssel:

30 6321429, 30 2874175
 

Fotóinkból

reformatus_templom_08 038 emberek_08 reformatus_templom_27