Hegy-völgy

1. A táj
2. Miszlai dombok (térkép, dűlőnevek)


TÁJ

 Megyünk a dombon fölfelé,
alattunk zölden nyílik szét a táj.
Virágzó ágak habos rácsa közt
oly kék a magas ég, hogy szinte fáj.
(Fodor András)

Miszla

Miszla a Hegyhát települése. A Hegyhát a legtipikusabb tolnai táj, egyben az egész Dunántúli-dombság legaprólékosabban felszabdalt területe. Tengerszint feletti magassága 200-220 méter. A felszíni adottságok miatt nagyobb folyók kevésbé alakulhattak ki, apróbb patakok hálózzák be, festőien rajzolva meg egy-egy falucska arcát és határát. A Hegyhát alapja ősi gránithegység, amely a földtörténet harmadidőszakában a mélybe süllyedt és helyét tenger foglalta el.  A Pannon-tenger visszahúzódása után a terület szárazulattá vált és felszínén lepusztulási és felhalmozódási folyamatok váltották egymást. A jégkorszak utolsó harmadában megkezdődött a löszképződés és vele egyidejűleg erős kéregmozgások hatására a terület feldarabolódott. A lösztakaró 20-50 méter vastagon települ. A kistáj arculatát a lösz sajátos lepusztulásformái teszik változatossá. Főleg a magasra kiemelt hátakat keresztülszelő löszmélyutak és a meredek lejtőket beréselő löszszurdikok jellegzetesek itt.


Löszszurdik az Ágnis-hegyen                           Löszmélyút (Liszthordó út)

A Hegyhátat körülbelül 700 völgy, szántók, szőlők és erdők sávjai tagolják. A természetes erdők kisebb részben bükkösök, legnagyobb részben gyertyános- és cseres-tölgyesek. Az akác térhódítása veszedelmes mértéket öltött. Miszla környékén az akác mellett a bálványfa és a selyemkóró is özönfajnak számít.

A Kisszékely és Nagyszékely környéki erdőkben jelenik meg nagyobb kiterjedésben a molyhos-tölgyes. Ezek az erdők a letermelés után nehezen újulnak, a túltartott vadállomány is gátolja regenerálódásukat. Vadászati szempontból a környék nagyvadas terület. A legelőként hasznosított domboldalakon szubmediterrán jellegű löszgyepek húzódnak értékes növényfajokkal.

(Forrás: Magyarország tájföldrajza. 1981. Dél-Dunántúl. A Dunántúli-dombság. Akadémiai Kiadó. Budapest)
( A fotók Miszlán készültek 2012-ben,  nagyításhoz kattintson a képre!)

Miszla – Hegy-völgy (videó)

(Indításhoz kattintson a hivatkozásra!)

MISZLAI DOMBOK

(Nagyításhoz kattintson a térképre!)

Miszla földrajzi nevei

1. Fenyves, 2. Káposztás kertek, 3. Bibor, 4. Bikádi kertek, 5. ‘Főső kastély’, 6. Kis-szőlői kút, 7. Belmajor, 8. Brandt ‘köröszt’, 9.Diófa utca: Nagyatádi utca =Kis utca, 10. ‘Szivás’, 11. Liba tér, 12. Temető-híd, 13. ‘Kühid’, 14. ‘Fahid’, 15. Református temető, 16. ‘Katalikus temető’, 17. Evangélikus templom, 18. Kis köz, 19. Templom köz, 20. Falu kútja, 21. Posta, 22. Református templom, 23. ‘Katalikus templom’, 24. Öreg utca= Fő utca, 25. Tanácsház, 26. Nagy köz, 27. Csapás=Bikádi utca, 28. Böcskör-hegy, 29. Bikádi utca, 30. Cigány-sürü, 31. Nándina=Annamajor, 32. ‘Főső-Bikád’, 33. Közép-Bikád, 34. Parrag-hegy, 35. ‘Asó-Bikád’= Németbikád, 36. Erős, 37. Csárda-dűlő, 38. ‘Erős-lapi- fórás’, 39. Erős-lapi -árok, 40. ‘Szénégetői-fórás’, 41. Szénégetői-árok, 42. Szénégető, 43. ‘Katonafőd’, 44. ‘Jegyzőfőd’, 45. Nagyerdő, 46. Erős-lapi-kút, 47. Erős-lap, 48. Szénégetői rét, 49. Öreg-sós-part, 50. ‘ Badicsi-főső-kut’, 51. Badicsi-hegy, 52. Badicsi legelő, 53. Cseszkó, 54. Szilasi-domb, 55. Ráadás, 56. Liszthordó-dülő, 57. Badics, 58. Badicsi-lap, 59. Öreg erdő, 60. Csikójáró, 61. Szilasi-lap, 62. Sziladi-kút, 63. Ökörállás, 64. Szőci-hegy, 65. Páskom, 66. Kis-cser, 67. ‘Magos ajja’, 68. ‘Papok ódajja’, 69. Forrás-kút, 70. ‘Badicsi-asó-kut’, 71. ‘Erdőfőd’, 72. Magos=Miszlai magas, 73. Forrási, 74. Sós-part, 75. Kis-sós-part, 76. Szücs-gödör, 77. ‘Szücs-ódal’, 78. Kis-Badics, 79. Kati sarok, 80. Tómellék, 81. Szittyó, 82. Vásártér, 83. ‘Nagyszéköli horgos’, 84. Széles fertős, 85. Ölfáslap, 86. Ölfás-kút, 87. Kőrises-lap, 88. ‘Ádomás-hegy’, 89. Árok, 90. Gujásgödör, 91. Magtár-dűlő, 92. Liszthordó út, 93. Bibor-hegy, 94. ‘Miszlai-vőgy’, 95. Postaút, 96. ‘Kenderfőd’, 97. Lapos-rét, 98. ‘Miszlai-vőgyi-kut’, 99. ‘Diós ajja’, 100. Puszta derék, 101. Lapos-cser, 102. Badacsony, 103. ‘Igyenes-cser’, 104. ‘Hollósi-ódal’, 105. Hollós, 106. Udvari út, 107. Evangélikus temető, 108. Pintér-hegy, 109. Öreg-hegy, 110. Boza gyertyános, 111. Rác-kút, 112. Rác-kuti-dűlő, 113. Pántlika-hegy=Csiszer-hegy, 114. Ludmilla, 115. Új-hegy, 116. Ágnis-hegy, 117. Gyönki út, 118. Kis-Macskás, 119. Macskási-kút, 120. Macskás, 121. Öreg-Macskás, 122. Csicser-hegyi szőlők, 123. ‘Pogány-vőgy’, 124. ‘Kis-pogány-vőgy’, 125. Gyertyányosi-árok, 126. Fitos-hegy, 127. Virág halála, 128. ‘Kis-pogány-vőgyi-kut’, 129. ‘Bagó-vőgy’, 130. Szentegyház-hegy, 131. Gyertyányos-lap, 132. Ürge-gödör, 133. Ürge-hegy, 134. ‘Körösztuti-dülő’, 135. Kanász-gödör, 136. Kis-hegy, 137. Kis-hegyi szőlők, 138. Parrag-hegyi-szántók, 139. ‘Vadómás’, 140. Csibráki, 141. Bikádi-árok, 142. Körtefa-dűlő, 143. Szentegyház-hegyi-szőlők, 144. ‘Vadómási-rét’, 145. ‘Vadómási-kut’, 146. Parrag-hegyi-szőlők, 147. Fazekas, 148. Bikádi-rétek, 149. Engelmann tanya, 150. Borsókert, 151. Pál-hegy, 152. ‘Sós-vőgy’, 153. ‘Darányi-vőgy’, 154. János-hegy, 155. Kazalos-hegy, 156. Fejszés, 157. ‘Hurka-vőgy’

Ld. alább  a számozott térképet!

(Nagyításhoz kattintson a térképre!)
(Forrás: Tolna megye földrajzi nevei 1981. Akadémiai Kiadó. Budapest)

 

 

GONDOLATÉBRESZTŐ

Ha a lelkünk egymáshoz ér, az adja az ünnep igazi értékét és melegét. Ha emellé szépen terített asztal társul, finom étkekkel, az emeli természetesen az ünnep fényét, de szeretet nélkül az anyagi világ értéktelen és elenyésző halmai lesznek csupán. (Simon András)


 

Az advent kifejezés az „adventus Domini” szókapcsolatból ered, ami az Úr eljövetelét jelenti, mégpedig legalább háromféle értelemben: Jézus születését az evangéliumi beszámolók szerint, a második eljövetelét az utolsó ítélet napján, valamint Jézus befogadását a szívünkbe. 

Advent első vasárnapja:  november 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotóinkból

csoportkep_27 csoportkep_51 124 C. VARNAI_042