Helytörténeti Alapítvány

MISZLA HELYTÖRTÉNETI ÉS ÉRTÉKŐRZŐ ALAPÍTVÁNY

Székhely: 7065 Miszla, Kis u. 255.
Számlaszám: 11746029-20027454
Adószám: 18627703-1-17
Elérhetőség:  30 287 4175 

Alapító okirat

 

Az Alapítvány működése során céljai megvalósítása érdekében kulturális, kutatási, természet-és környezetvédelmi tevékenységet végez az alábbiak szerint:

- A településen muzeális értékkel bíró folyamatos adat, dokumentum – és tárgygyűjtés, valamint a folklórműveltség megörökítése.

- A muzeális javak nyilvántartásba  vétele,  állagának  folyamatos védelme.

- A Galagonya Tájház fenntartása, működtetése. Állandó kiállításának szakmai gondozása, időszaki kiállítások, közösségi rendezvények szervezése.

- A Borda József Helytörténeti Gyűjtemény muzeális anyagának folyamatos rendezése, szakmai gondozása, bemutatása,  időszaki kiállítások szervezése.

- Helyi évfordulókhoz köthető események, országos rendezvényekhez csatlakozó programok (Múzeumok éjszakája), ismeretterjesztő, hagyományápoló, és egyéb kulturális rendezvények megszervezése, lebonyolítása, támogatása.

- Fotódokumentáció – a település múltjával kapcsolatos falutörténeti, kultúrtörténeti, néprajzi értékű régi fotók összegyűjtése, digitalizálása, a falu mai eseményeinek, műemlékeinek,  természeti értékeinek fotózása, ezek közzététele.

- Helytörténeti kutatások végzése, illetve annak támogatása Miszla történelmére, hagyományaira, neves személyiségeire vonatkozóan, a kutatási eredmények publikálása írott vagy elektronikus formában.

- Könyvek, periodikák kiadása vagy annak támogatása.

- Múzeumi órák, kézműves foglalkozások, természetismereti túrák, faluséták, helyismereti és egyéb tematikus táborok szervezése, lebonyolítása.

- A helyi épített örökség gondozása.

- Sétautak, pihenőhelyek kialakítása, parkosítás, turisztikai információs táblák készítése, elhelyezése a településen.

- A falut és természeti környezetét népszerűsítő ismeretterjesztő kiadványok, turisztikai szórólapok, prospektusok készítése, ismeretterjesztő videofilm készítése, ezek közzététele, ajándéktárgyak készítése, értékesítése.

- A település honlapjának működtetése, szerkesztése, a honlapon webkamerák működtetése.

 

 

 

 

 

TÁJHÁZ

Galagonya Tájház

Miszla, Kis u. 255.

Látogatható előzetes bejelentkezéssel:

30 6321429, 30 2874175


Az olvasósarokban 

MEZŐ JÁNOS

VISSZAEMLÉKEZÉSE

olvasható


Fotóinkból

katolikus_templom_11 reformatus_templom_25 emberek_18 037_0 C. VARNAI_023