Sétáló

1.  Séta  a miszlai tó körül
2. “Köröszt” séta – miszlai dombokon
3. Fenyves séta – nemesek nyomában


“A természet örök könyvét forgatni ne szűnjél,
Benne az Istennek képe leírva vagyon.”
(Vörösmarty)


Séta a miszlai tó körül

Induljunk a központból, menjünk végig a Fő utcán egészen a buszfordulóig. Balra kanyarodva a Belmajorba visz az út, illetve a miszlai tavat is erre lehet megközelíteni. Egyenesen folytassuk utunkat a Bibor fele. Az út bal oldalán a tavat övező zsombékos, jobb oldalán szépen gondozott falusi  futballpálya.  Letérünk az útról és balra kanyarodunk a domb felé. Az egykori kenderáztató tó mellett haladunk el. Mellettünk törzsüket magasan meghagyott kivágott fák. Felkaptatunk a dombtetőre, a tó fölé. Páratlan kilátás nyílik innét a falura és a környező dombokra. A  tó a nap minden szakában más arcát mutatja. Érdemes megcsodálni napfényben, naplementében egyaránt.

Lassan haladunk végig a dombtetőn, a látvány úgyis megállásra késztet. Ne lepődjünk meg, ha a bokrok közül dámok bukkannak elő. A domb gyep- és cserjeszintje időről-időre más-más színben pompázik. Rengeteg a galagonyabokor, amelyek tavasszal fehér virágpompát varázsolnak a tó fölé, ősszel “izzó” termésükkel színezik a tájat. Amikor túlhaladunk a tó víztükrén balra leereszkedünk a parthoz közel, itt kezdődik a hatalmas területű védett ősnádas gazdag állatvilággal. A füves tisztás amelyre leérkezünk, esténként vadak gyülekezőhelye. Dámok és vaddisznók nyomaival találkozhatunk. Ha felmászunk a vadlesre jobban rálátunk a nádasra. A nádas mellett haladunk tovább, majd átkelve a patakon kiérünk a Miszlát Pincehellyel összekötő földes útra, a Liszthordó útra. Balra kanyarodunk és a magas löszfalak között haladva visszasétálunk Miszlára. A Belmajor mellett haladunk el és a már ismert buszfordulóhoz érkezünk.

(A fotók a miszlai tó körül készültek, nagyításhoz kattintson a képre!)

„Köröszt” séta (miszlai dombokon)

A falu központjából indulunk, lefele a Fő utcán. Elhagyva a Dombot, jobbra kanyarodva rátérünk a Nagyköznek nevezett mélyútra. Felfele kaptatunk, majd balra kanyarodva, egy nagyon mély lösz-szakadékot érintve a Pintér-hegyre jutunk. Itt az egykori református temetőben régi fejfák közt sétálva emlékezhetünk. A fák között eldugva találjuk a falu szeretett református lelkészének, nemes Varjas Gábornak és feleségének, Gángol Juliannának márvány síremlékét. A 60 éves házastársak egy évben, egy hónap különbséggel hunytak el. A lelkész 50 éven át, 90 éves koráig szolgálta a miszlai híveket.

Varjas Gábor lelkész és felesége sírja

Innét visszaereszkedünk a Nagyközbe és felfele, a Böcskör irányába indulunk vagy az erdősáv mellett, vagy tovább a földúton az adótorony irányába. Szintén a fák között eldugva magasodik a „hegy” tetején az a hatalmas kőkereszt, amelynek valamikori funkciója a kálvária-járás volt, s amelynek felirata a Bibliából idéz:
„Én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn 8:12)
Ha tovább folytatjuk utunkat az erdősáv mellett, a falu határában álló telefontoronyhoz érkezünk, ott rákanyarodva a Miszlára vezető műútra, visszasétálunk a faluba.

 

Miszla – Erdő, mező (Videó)

(Indításhoz kattintson a hivatkozásra!)

„Fenyves” séta (nemesek nyomában)

Induljunk a falu főteréről a Liba tér felé és jobbra kanyarodra menjünk át a Kis utcára. Sétáljunk végig a régi házak között. Még láthatunk nádfedeles lakóházat is. Az utca végén jobbra tekintve a katolikus templomot pillantjuk meg, mellettünk balra a Szentháromság szobor. A templom különlegesen szép angyal-szobrai mellett megnézhetjük Nemeskéri Kiss Pál szüleinek a család nemesi címerével díszített vörös márvány kőtábláját, amely az oratórium falába van építve. Sétáljunk vissza a Szentháromság szoborhoz.


Szentháromság szobor

Pár lépésre jó állapotban levő gazdasági épületet látunk, a régi nemesi hagyatékból. Mellette kis ösvényen felkaptatunk a Fenyvesbe. Közben meg-megállva, visszanézve gyönyörködhetünk a kilátásban. Keresztülmehetünk az elvadult erdőn, vagy követhetjük az erdősávot is. A fák között találjuk Nemeskéri Kiss Pál sírját. A falu földesura, a fiumei kormányzó Miszlán született és halt meg. A legenda úgy szól, oda temették, kívánsága szerint, ahol a lova megbotlott. Az ideiglenes műemléki védelem alatt álló síremléket sajnos már kifosztották. Kiss Pál hatalmas lábszárcsontjáról, koponyájáról mondák keringenek. A szájhagyomány szerint nagy vihar volt temetése napján, de a szertartás alatt elcsendesedett a szél.

Nemeskéri Kiss Pál volt tengermelléki kormányzó
született 1799. március 10. meghalt 1863. október 21.

A Fenyvesből visszatérve a Belmajorban a nemesi családok (Nemeskéri Kiss, Inkey) által lakott nemesi kúria épületegyüttesét láthatjuk, amely magántulajdonban van és Gledicsia kúria néven vendégfogadó szálláshely. A Fenyves szintén a tulajdonos magánterülete, ezért a kúria esetleges megtekintéséhez, a környék bejárásához az ő engedélye szükséges.


GONDOLATÉBRESZTŐ

Ha a lelkünk egymáshoz ér, az adja az ünnep igazi értékét és melegét. Ha emellé szépen terített asztal társul, finom étkekkel, az emeli természetesen az ünnep fényét, de szeretet nélkül az anyagi világ értéktelen és elenyésző halmai lesznek csupán. (Simon András)


 

Az advent kifejezés az „adventus Domini” szókapcsolatból ered, ami az Úr eljövetelét jelenti, mégpedig legalább háromféle értelemben: Jézus születését az evangéliumi beszámolók szerint, a második eljövetelét az utolsó ítélet napján, valamint Jézus befogadását a szívünkbe. 

Advent első vasárnapja:  november 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotóinkból

ujsagcikkek_04 miszla_szuret_2007_09 miszla_20