Sétáló

1.  Séta  a miszlai tó körül
2. “Köröszt” séta – miszlai dombokon
3. Fenyves séta – nemesek nyomában


“A természet örök könyvét forgatni ne szűnjél,
Benne az Istennek képe leírva vagyon.”
(Vörösmarty)


Séta a miszlai tó körül

Induljunk a központból, menjünk végig a Fő utcán egészen a buszfordulóig. Balra kanyarodva a Belmajorba visz az út, illetve a miszlai tavat is erre lehet megközelíteni. Egyenesen folytassuk utunkat a Bibor fele. Az út bal oldalán a tavat övező zsombékos, jobb oldalán szépen gondozott falusi  futballpálya.  Letérünk az útról és balra kanyarodunk a domb felé. Az egykori kenderáztató tó mellett haladunk el. Mellettünk törzsüket magasan meghagyott kivágott fák. Felkaptatunk a dombtetőre, a tó fölé. Páratlan kilátás nyílik innét a falura és a környező dombokra. A  tó a nap minden szakában más arcát mutatja. Érdemes megcsodálni napfényben, naplementében egyaránt.

Lassan haladunk végig a dombtetőn, a látvány úgyis megállásra késztet. Ne lepődjünk meg, ha a bokrok közül dámok bukkannak elő. A domb gyep- és cserjeszintje időről-időre más-más színben pompázik. Rengeteg a galagonyabokor, amelyek tavasszal fehér virágpompát varázsolnak a tó fölé, ősszel “izzó” termésükkel színezik a tájat. Amikor túlhaladunk a tó víztükrén balra leereszkedünk a parthoz közel, itt kezdődik a hatalmas területű védett ősnádas gazdag állatvilággal. A füves tisztás amelyre leérkezünk, esténként vadak gyülekezőhelye. Dámok és vaddisznók nyomaival találkozhatunk. Ha felmászunk a vadlesre jobban rálátunk a nádasra. A nádas mellett haladunk tovább, majd átkelve a patakon kiérünk a Miszlát Pincehellyel összekötő földes útra, a Liszthordó útra. Balra kanyarodunk és a magas löszfalak között haladva visszasétálunk Miszlára. A Belmajor mellett haladunk el és a már ismert buszfordulóhoz érkezünk.

(A fotók a miszlai tó körül készültek, nagyításhoz kattintson a képre!)

„Köröszt” séta (miszlai dombokon)

A falu központjából indulunk, lefele a Fő utcán. Elhagyva a Dombot, jobbra kanyarodva rátérünk a Nagyköznek nevezett mélyútra. Felfele kaptatunk, majd balra kanyarodva, egy nagyon mély lösz-szakadékot érintve a Pintér-hegyre jutunk. Itt az egykori református temetőben régi fejfák közt sétálva emlékezhetünk. A fák között eldugva találjuk a falu szeretett református lelkészének, nemes Varjas Gábornak és feleségének, Gángol Juliannának márvány síremlékét. A 60 éves házastársak egy évben, egy hónap különbséggel hunytak el. A lelkész 50 éven át, 90 éves koráig szolgálta a miszlai híveket.

Varjas Gábor lelkész és felesége sírja

Innét visszaereszkedünk a Nagyközbe és felfele, a Böcskör irányába indulunk vagy az erdősáv mellett, vagy tovább a földúton az adótorony irányába. Szintén a fák között eldugva magasodik a „hegy” tetején az a hatalmas kőkereszt, amelynek valamikori funkciója a kálvária-járás volt, s amelynek felirata a Bibliából idéz:
„Én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn 8:12)
Ha tovább folytatjuk utunkat az erdősáv mellett, a falu határában álló telefontoronyhoz érkezünk, ott rákanyarodva a Miszlára vezető műútra, visszasétálunk a faluba.

 

Miszla – Erdő, mező (Videó)

(Indításhoz kattintson a hivatkozásra!)

„Fenyves” séta (nemesek nyomában)

Induljunk a falu főteréről a Liba tér felé és jobbra kanyarodra menjünk át a Kis utcára. Sétáljunk végig a régi házak között. Még láthatunk nádfedeles lakóházat is. Az utca végén jobbra tekintve a katolikus templomot pillantjuk meg, mellettünk balra a Szentháromság szobor. A templom különlegesen szép angyal-szobrai mellett megnézhetjük Nemeskéri Kiss Pál szüleinek a család nemesi címerével díszített vörös márvány kőtábláját, amely az oratórium falába van építve. Sétáljunk vissza a Szentháromság szoborhoz.


Szentháromság szobor

Pár lépésre jó állapotban levő gazdasági épületet látunk, a régi nemesi hagyatékból. Mellette kis ösvényen felkaptatunk a Fenyvesbe. Közben meg-megállva, visszanézve gyönyörködhetünk a kilátásban. Keresztülmehetünk az elvadult erdőn, vagy követhetjük az erdősávot is. A fák között találjuk Nemeskéri Kiss Pál sírját. A falu földesura, a fiumei kormányzó Miszlán született és halt meg. A legenda úgy szól, oda temették, kívánsága szerint, ahol a lova megbotlott. Az ideiglenes műemléki védelem alatt álló síremléket sajnos már kifosztották. Kiss Pál hatalmas lábszárcsontjáról, koponyájáról mondák keringenek. A szájhagyomány szerint nagy vihar volt temetése napján, de a szertartás alatt elcsendesedett a szél.

Nemeskéri Kiss Pál volt tengermelléki kormányzó
született 1799. március 10. meghalt 1863. október 21.

A Fenyvesből visszatérve a Belmajorban a nemesi családok (Nemeskéri Kiss, Inkey) által lakott nemesi kúria épületegyüttesét láthatjuk, amely magántulajdonban van. A Fenyves szintén a tulajdonos magánterülete, ezért a kúria esetleges megtekintéséhez, a környék bejárásához az ő engedélye szükséges.


Galagonya Tájház
Miszla, Kis u. 255.

Borda József Helytörténeti Gyűjtemény
Miszla, Fő u.

Látogathatók előzetes bejelentkezéssel:

30 6321429, 30 2874175

Az olvasósarokban:

Mező János: Visszaemlékezések 2019.
Nagy Istvánné: Miszla temetői 2020.
Nagy Istvánné: Értékek Miszlán 2021.


Fotóinkból

miszla_03 legi_21