Hegy-völgy

1. A táj
2. Miszlai dombok (térkép, dűlőnevek)


TÁJ

 Megyünk a dombon fölfelé,
alattunk zölden nyílik szét a táj.
Virágzó ágak habos rácsa közt
oly kék a magas ég, hogy szinte fáj.
(Fodor András)

Miszla

Miszla a Hegyhát települése. A Hegyhát a legtipikusabb tolnai táj, egyben az egész Dunántúli-dombság legaprólékosabban felszabdalt területe. Tengerszint feletti magassága 200-220 méter. A felszíni adottságok miatt nagyobb folyók kevésbé alakulhattak ki, apróbb patakok hálózzák be, festőien rajzolva meg egy-egy falucska arcát és határát. A Hegyhát alapja ősi gránithegység, amely a földtörténet harmadidőszakában a mélybe süllyedt és helyét tenger foglalta el.  A Pannon-tenger visszahúzódása után a terület szárazulattá vált és felszínén lepusztulási és felhalmozódási folyamatok váltották egymást. A jégkorszak utolsó harmadában megkezdődött a löszképződés és vele egyidejűleg erős kéregmozgások hatására a terület feldarabolódott. A lösztakaró 20-50 méter vastagon települ. A kistáj arculatát a lösz sajátos lepusztulásformái teszik változatossá. Főleg a magasra kiemelt hátakat keresztülszelő löszmélyutak és a meredek lejtőket beréselő löszszurdikok jellegzetesek itt.


Löszszurdik az Ágnis-hegyen                           Löszmélyút (Liszthordó út)

A Hegyhátat körülbelül 700 völgy, szántók, szőlők és erdők sávjai tagolják. A természetes erdők kisebb részben bükkösök, legnagyobb részben gyertyános- és cseres-tölgyesek. Az akác térhódítása veszedelmes mértéket öltött. Miszla környékén az akác mellett a bálványfa és a selyemkóró is özönfajnak számít.

A Kisszékely és Nagyszékely környéki erdőkben jelenik meg nagyobb kiterjedésben a molyhos-tölgyes. Ezek az erdők a letermelés után nehezen újulnak, a túltartott vadállomány is gátolja regenerálódásukat. Vadászati szempontból a környék nagyvadas terület. A legelőként hasznosított domboldalakon szubmediterrán jellegű löszgyepek húzódnak értékes növényfajokkal.

(Forrás: Magyarország tájföldrajza. 1981. Dél-Dunántúl. A Dunántúli-dombság. Akadémiai Kiadó. Budapest)
( A fotók Miszlán készültek 2012-ben,  nagyításhoz kattintson a képre!)

Miszla – Hegy-völgy (videó)

(Indításhoz kattintson a hivatkozásra!)

MISZLAI DOMBOK

(Nagyításhoz kattintson a térképre!)

Miszla földrajzi nevei

1. Fenyves, 2. Káposztás kertek, 3. Bibor, 4. Bikádi kertek, 5. ‘Főső kastély’, 6. Kis-szőlői kút, 7. Belmajor, 8. Brandt ‘köröszt’, 9.Diófa utca: Nagyatádi utca =Kis utca, 10. ‘Szivás’, 11. Liba tér, 12. Temető-híd, 13. ‘Kühid’, 14. ‘Fahid’, 15. Református temető, 16. ‘Katalikus temető’, 17. Evangélikus templom, 18. Kis köz, 19. Templom köz, 20. Falu kútja, 21. Posta, 22. Református templom, 23. ‘Katalikus templom’, 24. Öreg utca= Fő utca, 25. Tanácsház, 26. Nagy köz, 27. Csapás=Bikádi utca, 28. Böcskör-hegy, 29. Bikádi utca, 30. Cigány-sürü, 31. Nándina=Annamajor, 32. ‘Főső-Bikád’, 33. Közép-Bikád, 34. Parrag-hegy, 35. ‘Asó-Bikád’= Németbikád, 36. Erős, 37. Csárda-dűlő, 38. ‘Erős-lapi- fórás’, 39. Erős-lapi -árok, 40. ‘Szénégetői-fórás’, 41. Szénégetői-árok, 42. Szénégető, 43. ‘Katonafőd’, 44. ‘Jegyzőfőd’, 45. Nagyerdő, 46. Erős-lapi-kút, 47. Erős-lap, 48. Szénégetői rét, 49. Öreg-sós-part, 50. ‘ Badicsi-főső-kut’, 51. Badicsi-hegy, 52. Badicsi legelő, 53. Cseszkó, 54. Szilasi-domb, 55. Ráadás, 56. Liszthordó-dülő, 57. Badics, 58. Badicsi-lap, 59. Öreg erdő, 60. Csikójáró, 61. Szilasi-lap, 62. Sziladi-kút, 63. Ökörállás, 64. Szőci-hegy, 65. Páskom, 66. Kis-cser, 67. ‘Magos ajja’, 68. ‘Papok ódajja’, 69. Forrás-kút, 70. ‘Badicsi-asó-kut’, 71. ‘Erdőfőd’, 72. Magos=Miszlai magas, 73. Forrási, 74. Sós-part, 75. Kis-sós-part, 76. Szücs-gödör, 77. ‘Szücs-ódal’, 78. Kis-Badics, 79. Kati sarok, 80. Tómellék, 81. Szittyó, 82. Vásártér, 83. ‘Nagyszéköli horgos’, 84. Széles fertős, 85. Ölfáslap, 86. Ölfás-kút, 87. Kőrises-lap, 88. ‘Ádomás-hegy’, 89. Árok, 90. Gujásgödör, 91. Magtár-dűlő, 92. Liszthordó út, 93. Bibor-hegy, 94. ‘Miszlai-vőgy’, 95. Postaút, 96. ‘Kenderfőd’, 97. Lapos-rét, 98. ‘Miszlai-vőgyi-kut’, 99. ‘Diós ajja’, 100. Puszta derék, 101. Lapos-cser, 102. Badacsony, 103. ‘Igyenes-cser’, 104. ‘Hollósi-ódal’, 105. Hollós, 106. Udvari út, 107. Evangélikus temető, 108. Pintér-hegy, 109. Öreg-hegy, 110. Boza gyertyános, 111. Rác-kút, 112. Rác-kuti-dűlő, 113. Pántlika-hegy=Csiszer-hegy, 114. Ludmilla, 115. Új-hegy, 116. Ágnis-hegy, 117. Gyönki út, 118. Kis-Macskás, 119. Macskási-kút, 120. Macskás, 121. Öreg-Macskás, 122. Csicser-hegyi szőlők, 123. ‘Pogány-vőgy’, 124. ‘Kis-pogány-vőgy’, 125. Gyertyányosi-árok, 126. Fitos-hegy, 127. Virág halála, 128. ‘Kis-pogány-vőgyi-kut’, 129. ‘Bagó-vőgy’, 130. Szentegyház-hegy, 131. Gyertyányos-lap, 132. Ürge-gödör, 133. Ürge-hegy, 134. ‘Körösztuti-dülő’, 135. Kanász-gödör, 136. Kis-hegy, 137. Kis-hegyi szőlők, 138. Parrag-hegyi-szántók, 139. ‘Vadómás’, 140. Csibráki, 141. Bikádi-árok, 142. Körtefa-dűlő, 143. Szentegyház-hegyi-szőlők, 144. ‘Vadómási-rét’, 145. ‘Vadómási-kut’, 146. Parrag-hegyi-szőlők, 147. Fazekas, 148. Bikádi-rétek, 149. Engelmann tanya, 150. Borsókert, 151. Pál-hegy, 152. ‘Sós-vőgy’, 153. ‘Darányi-vőgy’, 154. János-hegy, 155. Kazalos-hegy, 156. Fejszés, 157. ‘Hurka-vőgy’

Ld. alább  a számozott térképet!

(Nagyításhoz kattintson a térképre!)
(Forrás: Tolna megye földrajzi nevei 1981. Akadémiai Kiadó. Budapest)

 

 

Galagonya Tájház
Miszla, Kis u. 255.

Borda József Helytörténeti Gyűjtemény
Miszla, Fő u.

Látogathatók előzetes bejelentkezéssel:

30 6321429, 30 2874175

Az olvasósarokban:

Mező János: Visszaemlékezések 2019.
Nagy Istvánné: Miszla temetői 2020.
Nagy Istvánné: Értékek Miszlán 2021.


Fotóinkból

emberek_04