MISZLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

MISZLA KÖZSÉG IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSA

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

288 812 372 FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 86,952933 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2017-00072

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2023.10.31.

A megvalósult projekt tartalma

A beruházással szembeni szakmai elvárás volt, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek. A település ivóvízellátása a korábban üzemben lévő II. és III. sz. kutakról történne. A II. sz. kút melléfúrásos felújítása valósult meg, ezt indokolta kora és leromlott állapota. A III. sz. kútban szivattyú csere valósult meg. A kútvíz határérték feletti ammónium tartalmának eltávolítására a törésponti klórozással történő vas-, mangán- és ammónium eltávolítás került alkalmazásra. Vízbázis fejlesztése: A település ivóvízellátása a felújításra kerülő II. sz. kútról és a meglévő III. sz. kútról történik. A II. számú kút melléfúrásos felújítását annak viszonylag elöregedett állapota indokolta, felújítás nélkül veszélyeztette volna az egészséges ivóvízzel való ellátás biztonságát. A kutat 1989-ben létesítették, azóta 1992-ben felújították, ennek ellenére szerelvényei, fedlapjai korrodáltak, a tolózárak nem zártak jól. A régi kút eltömedékelésre került. A III. sz. kút esetében szivattyúcserére került sor. Vízkezelés fejlesztése: A víztisztító technológia egy, a jelenlegi II. sz. kút melletti épületben került elhelyezésre. A kutak vizét közvetlenül rá kellett vezetni a 4 m3/h kapacitású technológiára. Ehhez a III. sz. kutat össze kellett kötni az új vízműteleppel. A technológia öblítővizének ülepítésére a vízműterületen 6 m3-es dekantáló medence jött létre. Az újonnan kialakított vízműtelepen szükséges volt a csövezések, az elektromos bekötések, az irányítástechnika, és az udvartéri telep kialakítási munkáinak elvégzése. A magastároló felújítása: A Bikádi úton, a település külterületén magastároló közül az egyik üzemel, ennek a felújítása megtörtént, a továbbiakban is ez fog üzemelni. A felújítást indokolta a magastároló medence elöregedett rossz állapota. A felújítás részeként megtörtént a szerkezeti hibák javítása, új gépészet kialakítása, és új belső bevonat kialakítása, fedlapok, létrák cseréje rozsdamentesre. Hálózatrekonstrukció: A miszlai hálózat viszonylag jó állapotú KM-PVC vezeték, ezért a rekonstrukció a rossz állapotban lévő, nagyrészt korrodált szerelvények (tolózárak) és tűzcsapok cseréjére, tolózár akna felújításokra, és 4db vasvezeték csőhíd kiváltására szorítkozik. A rekonstrukció mértéke nem haladta meg az elszámolható összköltség 20%-át.

Kapcsolat

Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal
7065 Miszla, Fő u. 63.
+3674/408-559
miszlahiv@tolna.net

aRajztábla 1icon